19 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Ett ultraortodoxt judiskt 1700-tal i nutid

Prognoser säger att om tjugo år kommer hälften av Israels befolkning att utgöras av ultraortodoxa judar och palestinier. De ultraortodoxa judarna lever i dag i slutna sammanhang, där det är svårt för utomstående att ta sig in. Det mest kända av de ultraortodoxa kvarteren i Jerusalem är Mea Shearim. Fotografen Mikael Ringlander har besökt det, och med hjälp av en kamera på axeln skildrar han här det dagliga livet hos Haredim, Satmar och Toldot Aharon - några av de judiskt ortodoxa grupperna.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar