14 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Tigris Fåglar - irakiska kvinnors sång i Sverige

De kommer från många olika håll i Irak. Deras etniska och religiösa bakgrunder skiljer sig åt. Men nu är de svenskar och sjunger irakiska sånger tillsammans.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar