15 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Bjørn Eidsvåggör uppror

Försöker populära norske prästen och artisten Bjørn Eidsvåg att devalvera kristen tro? Eller närmar han sig bara den fråga som nästan tycks känsligare än alla andra? Efter en intervju i Aftenposten förra veckan har det uppstått en debatt kring Bjørn Eidsvåg i primärt kristna kretsar i Norge.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar