08 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Är det bara förövaren som är skyldig?

Vad är lagligt och vad är brottsligt? Gränserna är inte så självklara som vi ibland föreställer oss. Hur kan vi då sortera ut somliga människor som brottslingar? Har vi inte alla samma natur? Det betyder inte att brott inte ska beivras. Att inte straffa kan vara att svika såväl gärningsmannen som brottsoffret och samhället. Men hur man än vrider och vänder på frågorna om brott och straff så är de omöjliga att leva med utan någon form av nåd och försoning.

Endast för prenumeranter

Håkan Arenius

Håkan Arenius var under många år fast medarbetare på Dagen och magasinet Petrus. Han medverkar fortfarande återkommande på Dagens kultur- och livsstilssidor, bland annat som bokrecensent.

Fler artiklar