23 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Blåa varelser i 3D lockade flest svenskar till biograferna 2010

Siffrorna för biobesöken i Sverige är fortsatt stabila, meddelar Svenska filminstitutet. Bioåret 2010 visar fortsatt stabilitet vad det gäller besök; ackumulerat januari till december uppgick biobesöken till närmare 16 miljoner.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar