15 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Tv-gudstjänst: Predikan och musik präglas av Maria

Vid söndagens gudstjänst i SVT predikar biskopen i Lunds stift, Antje Jackelén, över texterna för Marie Bebådelsedag.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar