06 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Romersk-katolsk teologi i ett evangelikalt perspektiv

Hur ser katolsk teologi ut sedd med evangelikala glasögon? Och stämmer det att katoliker och evangelikaler har närmat sig varandra i grundläggande frågor? Teologie doktor Per-Axel Sverker förespråkar en öppen, kärleksfull dialog men varnar samtidigt för kompromisser i avgörande lärofrågor.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar