01 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Att vara kyrka är gemenskap

Dagens samhälle har många likheter med det samhälle där fornkyrkan byggdes upp. Det säger teologen och forskaren Patrik Hagman, som menar att vi kan lära mycket genom arvet från fornkyrkan.- Kyrkan stod för ett tydligt alternativ, säger han.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar