08 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Fundamentalister – ett vitt begrepp

Göteborg. Det blir allt fler fundamentalister i världen.Så olikartade grupper som pingstvänner, salafister och nationalistiska buddhister klumpas ihop under detta begrepp.Men under ett forskarsamtal varnades för förenklingar.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar