14 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

När Star Wars-filmerna ersätter Bibeln

Få läser Bibeln i dag, och ännu färre går till kyrkan.Men det betyder inte att människors andliga längtan försvunnit, i stället har den tagit andra former.När traditionell religion övergetts försöker bland annat science fiction ge svar på livets stora gåtor.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar