16 september 2021

En tidning på kristen grundKultur

På väg bort från nollpunkten – om längtan efter helighet

”Mysterium tremendum et fascinans.” De latinska orden låter fjärran och obegripliga. De talar om mysteriet inför vilket vi bävar – om Gud. Finns denna bävan inför det heliga i dag? Finns helighetslängtan?Vi träffade teologen Joel Halldorf och radioprofilen Eric Schüldt för ett samtal om helighet och mörker, gudsfrånvaro och gudsnärvaro, modernitet, passionshistorien och skönheten. Och meningen med alltsammans.

Joel Halldorf och Eric Schüldt.
Endast för prenumeranter
Inger Alestig

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar