02 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

”Vi måste erkänna att det inte bara var rusånga i trosrörelsen”

I kapitlet ”Anden över allt kött” ställer sig Olof Djurfeldt frågan: ”Hur gick det med den karismatiska öppenheten i Pingst efter Lewi Pethrus död?” Han beskriver bland annat dialogen mellan katoliker och pingstvänner och analyserar även de teologiska konflikter som fanns mellan Livets ord och pingströrelsen.Nedanstående text utgör den sista delen av kapitlet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar