06 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

När d­öden blev digital

När gator av guld och pärleportar inte längre är särskilt aktuella i svenskens medvetande, flyttar en del av evighetsperspektiven in i det virtuella. Där skildras tankarna om livet efter döden, och där kan vi försöka kontrollera det som inte kan kontrolleras.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar