Kultur

Året när Frälsarkransen firade 20 år

Under 2015 har Frälsarkransen firat­ sitt tjugoårsjubileum år. Det lilla armbandet med bönepärlor har gett upphov till såväl fantasifulla aktiviteter som en permanent utställning i Linköpings domkyrka.

1 av 10
Fler artiklar för dig