19 september 2021

En tidning på kristen grundKultur

Vem i hela världen kan man lita på?

Att känna tillit till sig själv, till andra, till samhället och till något större än sig själv är grundläggande för hälsa och välbefinnande. Den mellanmänskliga tilliten i Sverige är bland den högsta i hela världen, men våra unga har betydligt lägre tillit. Vad är tillit, hur skapas den och vad kan tillitsbristen bero på?

###
Endast för prenumeranter
Fler artiklar