20 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Filmen ”Livet i Taizé”

I filmen ”Livet i Taizé” presenterar Taizérörelsen sin historia och det arbete som växt fram kring den franska kommuniteten. I filmen berättar också en rad svenska ungdomar om vad resorna dit betytt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar