03 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Brokigt när religion ska skildras på film

Göteborg. Katolska avfällingar, Gud i Bryssel och en kontroversiell film om Muhammed.Under Göteborgs filmfestival ges även religionen utrymme på den vita duken. Men kvalitén på filmerna varierar stort.

1 av 4
Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar