26 juli 2021

En tidning på kristen grundKultur

Gud inte främmande för Kristian Lundberg

Göteborg. Författaren och Dagen-krönikören Kristian Lundberg upplevde att kristen tro och teologiska djup inte fick plats i debatten och de offentliga samtal han deltog i. Så han skrev en bok om varför han engagerar sig socialt och om det livsviktiga i att bli sedd.

1 av 2

Endast för prenumeranter
Fler artiklar