17 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Per Beskows pris till Jonna Bornemark

Bokförlaget Artos & Norma ger vartannat år Per Beskows pris till en yngre akademiker eller skribent som verkar inom mötet mellan teologi, samhälle och kultur.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar