07 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Dansmässan blir tv-gudstjänst nästa år

Dansmässan ”Din ljusa skugga” har på några år blivit en stor framgång på många håll och allt fler församlingar tar in den i sin verksamhet. Dansmässan är översatt till engelska och tyska och går nu även på export till Danmark, Norge och Finland. Nästa år blir den tv-gudstjänst i SVT.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar