04 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Boktrilogin berör även i teaterformatet

Demokrati är ingen självklarhet. Den måste ständigt försvaras. Och bästa sättet är att skapa förståelse för att varje människa inte är en enskild droppe utan del av en helhet. Detta är essensen av det angelägna dramat ”Krilon".

1 av 5
Endast för prenumeranter
Fler artiklar