16 juni 2021

En tidning på kristen grundKultur

Dumhet lönande på kort sikt men förödande i längden

Dumhet i arbetslivet är inte bara ett besvärande faktum. Det kan också vara ett karriärmässigt genidrag. I alla fall enligt Mats Alvessons och André Spicers bok "Dumhetsparadoxen". Olof Edsinger har läst och recenserar.

1 av 2

Endast för prenumeranter
Fler artiklar