18 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Robert Eriksson – pastorn som predikar med popmusik

På kort tid har Robert Eriksson, föreståndare i Betlehemskyrkan, medverkat i tre public service-gudstjänster. En i radio och två i tv. I programmen använder han sig av musik från både Bruce Springsteen och Eva Dahlgren.

1 av 3
Endast för prenumeranter

Martin Einald

Martin Einald är Dagens familjeredaktör.

Fler artiklar