Kultur

Bokrecension: Läsvärd introduktion till Hillesum

Biografin "Etty Hillesum – liv, tankar, tolkning" berättar om Etty Hillesum, en holländsk judinna, frigjord kvinna och gudssökande intellektuell under andra världskriget.

"Etty Hillesum – liv, tankar, tolkning"
Dominik Terstriep
Förlag: Artos (140 sidor)

Etty Hillesum var holländsk judinna, frigjord kvinna och gudssökande intellektuell. Under andra världskriget hade hon möjlighet att fly, men valde att vara solidarisk med sitt folk och ta plats i arbetslägret Westerbork. Senare deporterades hon till Auschwitz där hon mördades, men genom hennes dagböcker och brev får vi ta del av hennes öde.

I boken "Etty Hillesum – liv, tankar, tolkning" ger jesuitpatern Dominik Terstriep en läsvärd introduktion till Etty Hillesums tankevärld. Det är översiktligt men samtidigt innehållsrikt och särskilt intressanta är de delar som analyserar Hillesums andliga utveckling och gudstro. På ett förtjänstfullt sätt tar Terstriep hjälp av Hillesum-kännare som Ylva Eggehorn, Jayne Svenungsson och Anita Goldman för att förstå denna fascinerande och mångtydiga kvinna.

Det sägs ofta om Hillesum att trots all grymhet hon fick bevittna lyckades behålla tron att livet var skönt och meningsfullt. Hon kunde se det vackra, mitt i misären. Är det naivt att blunda för verkligheten eller klokt att acceptera lidandet som en del av livet? frågar sig Terstriep. Dessa resonemang hade gärna fått gå djupare.

Genom hela boken lyckas Terstriep skriva nyanserat utan att bli otydlig. Han låter Etty Hillesum vara så komplex som hon förmodligen var och visar hur försöken att fånga hela hennes person är dömda att misslyckas. Han lockar också till vidare läsning. Jag har inte läst utgåvan med Etty Hillesums brev och dagböcker som utkom förra året, men efter att ha läst denna intresseväckande bok, ska jag genast se till att få tag på ett exemplar.

Fler artiklar för dig