06 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

SVT:s sommarandakter är tillbaka

När Niklas Hallman nu återkommer i rutan som programledare för SVT:s Sommarandakt är temat trädgård. Vid sin sida har han Maria Gustin Bergström som utöver att vara samtalspartner till Niklas också ansvarat för musiken i programmet.

Sommarandakt är det som SVT kallar några av de gudstjänster som sänds under sommaren. Niklas hade samma roll för två somrar sedan, en serie som sedan repriserades förra sommaren. Årets Sommarandaktsserie består av fem program. Tanken var att man först skulle kuska land och rike runt för att träffa gästerna på deras hemmaplan, men coronapandemin satte stopp för det. Inspelningsplats blev i stället Äppledalen, strax norr om Huskvarna.

Ser upplägget ut ungefär ut på samma sätt i år som förra gången?

– Det påminner en del om förra gången, då var vi i natursköna Omberg. Och vi fått mycket respons på de programmen. Just detta att naturen fick en så stor plats i programmet så att människor fick ta del av det. Det konceptet ville vi ta med även i år. Med många människor som sitter isolerade hemma är det fint att kunna bjuda ut dem en stund till naturen här i Äppledalen.

En idé som fanns med från produktionsbolagets sida var att det skulle finnas en sidekick och en musiker i varje program.

– Då föll mina tankar ganska snabbt på Maria Gustin Bergström. Vi har ett gemensamt trädgårdsintresse och det löper som en röd tråd genom hela programserien. Med koppling till alla Jesu bilder och liknelser som han hämtar från växtriket och jordbruket blev det en tacksam ingång.

Niklas tror att i sviterna av coronapandemin är det många som upptäcker sin längtan efter naturen, och egenodling av grönsaker och att temat passar bra i tiden.

– Både Maria och jag brinner för att kyrkan ska kunna röra sig något ifrån att bara leva ut en mikrofonkristendom, där mycket handlar om det som sker på estraden. Och i stället komma ut och hitta Gud i det skapade. En ambition vi har haft med den här serien är att kunna måla Gud med många färger.

Maria Gustin Bergström, som är med i varje program som sidekick eller en samtalspartner har dessutom varit ansvarig för den musikaliska biten.

– Skillnaden mot tidigare säsonger är att musiken är väldigt avskalad i år, berättar Niklas Hallman. Vi sjunger mer akustiskt och enkelt tillsammans med våra gäster.

Programmen i övrigt präglas sedan av redan inspelad musik, som Maria Gustin Bergström har valt ut. Det löper musik i princip hela tiden under programmet.

Maria har varit ansvarig att välja ut musiken och hon har gjort ett djupdyk i den kristna sångskatten och försöker återspegla en bredd av den kreativitet som finns i kyrkan, båda i dag och historiskt.

Och samarbetet mellan de båda programledarna verkar ha fungerat bra.

– Maria och jag har verkligen funnit varandra i detta och upptäckt att vi är väldigt lika när det gäller kreativitet och värderingar och hoppas kunna arbeta framgent med något annat.

Inspelningsplatsen Äppledalen är inte bara hemmaplan för Niklas utan också arbetsplats. Sedan i höstas har han nämligen bytt bana efter 25 år med olika tjänster inom kyrkan, och nu har hans deltidssysselsättning med Pastorns musteri blivit ett heltidsarbete. Det större lokala musteriet Rudenstam värvade honom nämligen i höstas där han nu är ansvarig för dryckesutvecklingen och dryckesproduktionen.

– Det är så roligt, ett nytt kapitel i livet. Att få jobba med kroppen och att få möta människor på ett nytt sätt. Och att få undersöka hur min kallelse till Kristus tar sig uttryck i ett sådant här vanligt jobb.

---

Om Sommarandakterna

  • Program 2: Sångaren och författaren Karl Martindahl som var med i tv-programmet Fame factor år 2003-2004 och var med i Melodifestivalen 2004. På senare har han varit öppenhjärtig med sin kamp mot psykisk ohälsa och har nyligen gett ut en bok där han beskriver hur trädgårdsodling blev en hjälp för honom att komma igenom svårigheterna.

    Program 3: Dagenreporter Gabriella Mellergårdh gästar och talar om sitt projekt pilgrimsträdgård och hur man anlägger en trädgård utifrån pilgrimens sju ledord, med speciellt fokus på Långsamheten som är ett av de bärande principerna i pilgrimmens värld.

    Program 4: Ett ungt par som heter Hanna och Mats Svanteman. De har gjort en klassisk resa och flyttat från storstan och köpt sig en gård på landet, på västgötaslätten. I den resan upptäckte de också ett skifte vad gäller värderingar kring liv och tro.

    Program 5: Karl-Gustaf Råsmark är gäst, en nypensionerad biologilärare som brukar anordna lupptäcksfärder för att utforska det stora i det lilla, skaparens spår i naturen.

---

Martin Einald

Martin Einald är Dagens familjeredaktör.

Fler artiklar från Kultur