17 juni 2021

En tidning på kristen grundKultur

Sök Utbultstipendiet

2020 års stipendium är på 15 000 kronor.

Utbultstipendiet instiftades 1999 av Roland Utbult
för att uppmuntra och stärka kristna låtskrivare,
artister och musiker i början av sin kreativa bana.


Tre ansökningar väljs ut av juryn. Nomineringarna
presenteras sedan i Dagen under oktober.

2020 års stipendium är på 15 000 kronor.


Ansökan ska innehålla två delar:
1. Ett brev som beskriver den sökandes
musikaliska gärning samt en motivering till
varför man söker. Juryn fäster särskild vikt vid
vilka ambitioner och mål den sökande har
med sitt skapande. Det är helt okej att ansöka
åt någon, men observera att det fortfarande
ska finnas en motivering.
2. En inspelning med den som söker stipendiet.
Minst tre sånger i mp3-format eller liknande.


Ansökan skickas till:
Dagen, "Utbultstipendiet 2020", 105 36 Stockholm.
Sista ansökningsdag är 30 september.

Eller mejla: urban.thoms@dagen.se

Fler artiklar från Kultur