Kultur

Hédi Frieds böcker gratis till Sveriges skolor

Nu erbjuds två av förintelseöverlevaren Hédi Frieds böcker till svenska skolor i gratis klassuppsättning. Syftet är att öka historiekunskapen och stimulera till samtal om inkludering och mångfald.

Projektet är ett samarbete mellan företaget Axel Johnson, myndigheten Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur. Böckerna det gäller är “Frågor jag fått om Förintelsen” och “Historien om Bodri”. 2018 delades den förstnämnda ut till alla landets högstadieskolor. Nu inkluderas även lågstadieklasser eftersom “Historien om Bodri” riktar sig till yngre barn. I projektet finns även en lärarhandledning som ska underlätta för klasser att arbeta med böckerna.

– Skolan är den viktigaste platsen i kampen för demokratin. Jag hoppas att mina böcker kan hjälpa eleverna att ta till sig historien och väcka frågor om vår samtid, säger Hédi Fried.


Fler artiklar för dig