Kultur

Hon vill hjälpa människor att bli fria från skammen

Karin Wennerlöf Lilja: En kärleksfull och varm miljö gör att du vågar misslyckas, att du vågar ramla och slå dig

Den giftiga skammen slukar både livsglädje och kraft. Under sin uppväxt och som ung vuxen kämpade Karin med känslan av att aldrig räcka till. Nu har hon skrivit en bok till alla som känner sig bundna av skam.

– Jag tyckte alltid att jag var dålig, att det var fel på mig och att jag aldrig räckte till. Inte en enda gång under min uppväxt fick jag höra någon säga något positivt om mig. Däremot var man väldigt snabb att nedvärdera.

Karin Wennerlöf och Tommy Lilja.

Karin Wennerlöf Lilja berättar utan omsvep om smärtan av att leva med skamkänslor, hur det förmörkar och förgiftar livet och hindrar dig att leva fullt ut. Och hur skammen, trots att den är så vanlig, är så lömsk och svår att identifiera.

– Många vet inte att smärtan på insidan, det som gör så oerhört ont, kan vara skam i själen. Jag har fått jobba jättemycket med detta i terapi. Det går att leva livet fullt ut, det går att blomma, men det är en livsprocess. Jag har under många år fått vrida och vända på varenda sten, säger Karin.

Tiden läker inte sår – men bearbetning kan läka såren. Fortfarande dyker känslorna upp, senast häromdagen när sömmen i ett par nyköpta byxor visade sig ha gått upp.

– Min man Tommy sa direkt att “vi går tillbaka med dem till butiken”, och min spontana känsla var bara att “nej, jag vill inte vara jobbig och besvärlig”. Men jag gör det ändå, jag utmanar skammen. Jag tränar mig på att inte låta skammen styra.

Precis på samma sätt har Karin, i många år, tränat sig i att konfronterat skammen genom att prata inför människor i grupp. Som socionom och samtalsterapeut är hon i dag en uppskattad föreläsare inom psykologi och mentala processer.

Just att öva sig i att stå kvar när skammen slår till är ett viktigt steg mot läkedom, att bli fri från skam, menar Karin.

– Det handlar om att stå kvar i känslan som sköljer över dig, att stå ut och stå kvar, genom att utmana skamkänslan.

Något som naturligtvis är oerhört skrämmande. Hur ska man våga?

– Du måste närma dig detta i din egen takt. Och vi har en stark förebild i Jesus som också stod emot skammen på korset, säger Karin.

I Hebreerbrevet 12:2 skriver Paulus: “Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet.”

Att ta hjälp i terapisamtal är också en viktig nyckel, förklarar Karin.

– Vi behöver samtala, gång på gång. Det tar udden av skammen, mer och mer för varje gång du berättar och lyfter fram skammen i ljuset för en empatisk mottagare.

Karin Wennerlöf och Tommy Lilja.

Det kan vara en professionell samtalspartner, men det kan också vara en god vän.

– Viktigast är att du samtalar med en person som du verkligen kan lita på. Skam är så känsligt. Om du inte blir mottagen på ett fint sätt så späder det på skammen ännu mer, säger Karin.

Ibland har skammen så djupa rötter att vi inte vet var de faktiskt tar sin början. Fördelen med att gå till en samtalsterapeut är att du får hjälp av någon som förstår de psykologiska försvarsmekanismer som gör att vi ibland tror oss ha glömt smärtsamma upplevelser från barndomen. Karin kallar det för känslominnen.

– Allting lagras inom oss, inget går förlorat, och psyket har ingen tidsuppfattning. Allting är nu, även om det hände när du var två år, säger Karin.

I boken Skambunden (Semnos förlag, 2020), som precis kommit ut, finns flera smärtsamma berättelser med, alla med koppling till verkligheten. För verkligheten är precis sådan, förklarar Karin. Gång på gång kommer människor till henne med problemsituationer som ofta har djupa rötter i skam.

– Vi människor tenderar att vara väldigt skambundna men utan att veta om det. Vi styrs omedvetet av våra skamkänslor. Men i terapi kan vi hjälpas åt att lägga pussel tillsammans och ringa in skammen, säger Karin.

Hon upplever tydligt att skammen växer i samhället. Jantelag förväxlas med jämlikhet och när vår avundsjuka. Vårt bekräftelsebehov gör att vi exploaterar oss i sociala medier. Förr jämförde vi oss med den närmaste flocken, i dag får narcissismen växtkraft i vår strävan efter lycka och självförverkligande.

– Det har skapats ett skamsamhälle där sociala medier gör klart för dig att det inte räcker att vara duktig, du måste synas också. Skam uppstår alltid i relation till andra människor, säger Karin.


Så hur kan vi då skydda oss mot skammen? Finns det något sätt att hindra den från att skada oss, något sätt att förhindra att skammen tar kontroll? Finns det något vaccin som skyddar oss mot skam?

– Motsatsen till skam är kärlek. Hade alla behandlat varandra kärleksfullt så hade skammen inte funnits, säger Karin.

Och här kan vi alla göra skillnad för varandra genom att skapa förutsättningar för goda möten där vi ser varandra och lyfter upp varandra. Möten där vi ställer frågor och verkligen lyssnar på svaren.

– Kärlek och omtänksamhet förebygger skam. En kärleksfull och varm miljö gör att du vågar misslyckas, att du vågar ramla och slå dig. Skammen stjäl din glädje och frimodighet och hindrar dig från att fullt ut vara dig själv. Det är så onödigt att inte få blomstra fullt ut när det faktiskt går att göra något åt det.

---

Fakta: Karin Wennerlöf Lilja

Familj: Två egna barn, maken Tommy och hans två barn.

Bor: I Sölvesborg.

Arbetar: Socionom och samtalsterapeut. Arbetar just nu som enhetschef i Olofströms kommun.

Aktuell: Med sin andra bok, Skambunden (Semnos förlag). Har tidigare skrivit När själen inte mår bra (2017, Semnos förlag).

---

Fakta: Fem viktiga sanningar om skam

  • Till skillnad från skuldkänslor som handlar om vad vi gjort, och ofta kan göra något åt, så handlar skam om vilka vi är.
  • Hur du ser på dig själv beror på hur du blivit bemött under livet. Förmågan att hantera skam hänger ihop med våra tidigare erfarenheter.
  • Skammen är aktiverad när du känner dig löjlig, konstig, bortgjord, usel, otillräcklig eller patetisk.
  • Att uppleva skam är motsatsen till att känna kärlek och stolthet över sig själv.
  • Alla som bär på skam behöver hjälp, det är inget man klarar att bli fri från på egen hand. Du behöver någon som lyssnar på din historia.
  • Källa: Skambunden, Karin Wennerlöf Lilja

---

Fler artiklar för dig