24 januari 2021

En tidning på kristen grundKultur

Hjorts skildringar från missionsfältet blir aldrig tråkiga

Birgit Hjort beskriver sitt liv som missionär i Etiopien levande och detaljrikt i ny bok

En underbar utsikt – en etiopienmissionärs memoarer

Birgit Hjort, redaktör Per-Martin Hjort

BV-förlag (236 sidor)

Med en stark upplevelse av att Gud kallat henne till missionär reser Birgit Hjort till Etiopien våren 1946 tillsammans med sin man Martin Hjort. Hon hade utbildat sig vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola och dessförinnan bott ett år i Palestina hos sin faster Hilda Andersson. Utifrån ett rikt material av maskinskrivna anteckningar, brev och artiklar i Bibeltrogna Vänners missionstidning och julkalender har Birgit Hjorts son, Per-Martin Hjort, själv uppvuxen i Etiopien, sammanställt hennes memoarer.

Den välskrivna boken “En underbar utsikt” ger en tydlig och färgrik insikt i hur en svensk missionärsfamiljs liv kunde gestalta sig runt mitten på 1900-talet. Boken är också ett detaljrikt dokument över Bibeltrogna Vänners omfattande mission i Etiopien, under en tid då svenska experters insatser var omfattande i landet.

Birgit Hjort skriver utifrån sin familjs liv. Om de fyra barnens födelser, skolgång och utveckling, de många besöken i hemmet av missionärskollegor och andra svenskar som arbetade i landet men även om det dagliga arbetet i skola och sjukvård. Hon berättar också en del om viktiga händelser i landet.

Vardagsskildringarna blir aldrig tråkiga att läsa. Birgit Hjort har en förmåga att beskriva miljöer, händelser, personer, egna tankar och känslor på ett sätt så att man som läsare förnimmer det hon vill förmedla. När hon berättar om familjens besök vid det ortodoxa klostret på det heliga berget Zuquala kan jag nästan känna doften av eukalyptusträden, höra fågelsången och se den gamle ortodoxe munkens hängivenhet, där han ligger framstupa på marken i bön. Många fotografier illustrerar också bokens berättelser. Det skulle varit bra om boken hade innehållit en karta över landet där man kunnat hitta de olika platserna som nämns.

Birgit Hjorts memoarer är ett intressant och inspirerande vittnesbörd om en missionärs dagliga och uthålliga hängivenhet.

Fler artiklar från Kultur