20 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Svenska kyrkans filmpris till “Sweat”

Filmen beskriver en influencers kaosartade liv och krocken mellan ytan och verkligheten

Endast för prenumeranter

Magnus Sundell

Magnus Sundell skriver populärkulturella analyser och recensioner på Dagens kultursidor.

Fler artiklar