20 oktober 2021

En tidning på kristen grundKultur

Svenska kyrkans filmpris till “Sweat”

Filmen beskriver en influencers kaosartade liv och krocken mellan ytan och verkligheten

“Sweat” – Göteborg Film Festival
Endast för prenumeranter
Magnus Sundell

Magnus Sundell

Magnus Sundell skriver populärkulturella analyser och recensioner på Dagens kultursidor.

Fler artiklar