21 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Hon efterlyser mer solosång i gudstjänsten

Karin Bengsmark ger ut tio tonsatta psalmer från Psaltaren att kunna användas av församlingar

Det finns för få solosånger gjorda för att använda i gudstjänsten. Det menar musikern Karin Bengmark som nu tonsatt tio psaltarpsalmer från Bibeln som kan användas av församlingar.

“Bibelns bönbok” Psaltaren, har i årtusenden varit en stor inspirationskälla till utövande av konst, musik, litteratur, bön och mycket annat. Kyrkomusikern Karin Bengmark är en av dem som valt att skapa musik av orden som nedtecknades för cirka 3 000 år sedan.

– Jag fascineras av att dessa texter har talat till människor under en så lång tid och ändå upplevs aktuella för oss i dag. Texterna rymmer hela livet med teman som sorg, vemod, uppgivenhet, rädsla, glädje, eufori, tacksamhet, hopp och tröst, säger hon.

Hennes skapande har mynnat ut i sångsamlingen “PS-Psaltarsånger”, som nu getts ut som nothäfte och cd. Förhoppningen är att både enskilda människor och församlingar ska kunna använda melodierna, något man redan gör i den församling där Karin Bengmark har sin anställning, Askim i Göteborg.

– Följer man kyrkoåret finns det ju en psaltarpsalm för varje söndag. Vissa av de jag tonsatt passar för just en specifik söndag, andra kan sjungas på olika ställen under året. I Askim har vi haft glädje av att kunna sjunga texterna ibland och inte bara läsa.

Karin menar att det finns ett behov av fler solosånger i kyrkan. Det finns mycket skrivet för körer av olika slag, men inte lika mycket för solosång som passar i gudstjänsten. Kanske har coronapandemin bidragit till att behovet blivit tydligare, när körer inte kunnat komma samman.

– När jag tidigare jobbade på kandidatprogrammet för kyrkomusik på Högskolan för scen och musik i Göteborg saknade jag också variation av sånger med bibliska texter. Detta hoppas jag kan komplettera utbudet som finns. Jag tänker också att man ska gräva där man står så det gör jag.

Varför har du valt just dessa tio?

– För de har talat till mig. Psalmerna 13 och 31 kanske börjar lite uppgivet, men så vänder det i slutet; “Jag litar på din godhet”. Det finns ett hopp. Jag tror och hoppas att dessa texter kan hjälpa oss att förstå mer av vem Gud är, att han är nära.

---

PS-Psaltarsånger

  • Sångsamling utgiven på noter, cdoch på digitala plattformar, tonsatta av Karin Bengmark som även sjunger på inspelningen.
  • Musikerna Lisa Reuter, cello och Simon Wesman, piano, medverkar.

---

Josefin Lilja

Josefin Lilja är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Kultur