18 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Retorikerns tips till predikanter: Så höjer ni nivån

Klara Härgestam, universitetsadjunkt i retorik, har stor erfarenhet av att lyssna på predikningar

Endast för prenumeranter

Josefin Lilja

Josefin Lilja är reporter på Dagen.

Fler artiklar