28 juli 2021

En tidning på kristen grundKultur

Samuel Wells bok väcker tankar om kyrkans uppdrag i dag

Birger Thureson har läst teologen Samuel Wells bok “Vandra ödmjukt - En inbjudan att se sin plats i världen”

Endast för prenumeranter

Birger Thureson

Birger Thureson har skrivit opinionsartiklar i Dagen i många år. Han har en bakgrund som författare och journalist, bland annat på Dagen. Nu skriver han personligt om livet som pensionär under vinjetten 60+.

Fler artiklar