Kultur

Här är de nominerade till Bildas folkbildningspris 2021

Leda allsång på äldreboenden, bryta ålderismen och inspirera unga ledare - möt årets nominerade och engagerade folkbildare som kan vinna pris på DagenGalan i november.

Vad vore samhället utan engagerade människor som frivilligt och glatt delar med sig av sin kunskap och erfarenhet? Här möter du tre av dem, som genom sina gåvor uppmuntrar och inspirerar människor i sin närhet. Vem som vinner kommer att avgöras på DagenGalan den 20:e november.
De tre nominerade är Berit Carlström, Mouner Jabbour och Rune Larsson.

Någon tycks ha svarat i den andra änden, men i telefonen hörs bara ljudet från en gitarr och en mansröst som sjunger:

“Då sprang jag över ängen där mandelblom står och jag ser den lilla Karin, till brunnen hon går.” Det är Evert Taubes Se här är den sköna sommaren som just framförs på ett av Lomma kommuns äldreboenden. Den som sjunger är ingen mindre än Rune Larsson, som nominerats just för sitt engagemang för att låta äldre ta del av sång och musik.

– Det var en pastor här som brukade sjunga på ett par äldreboenden och för ungefär sju år sedan fick jag ta över uppgiften, förklarar Rune Larsson när Dagen väl når honom.

– Sedan dess har det utvecklats en del, så att vi sjunger på fler ställen och lägger fokus på att sjunga med de äldre och inte bara för. Det har visats i bland annat en studie från Bilda att äldre mår bra av att få sjunga och lyssna till sånger som de känner igen. Det är fantastiskt roligt att få se det!

musiker

Antalet sångstunder kan bli så många som upp till 10-12 per vecka för Rune och hans team som han ibland har med sig som stöd. På sistone har han dock fått begränsa antalet medverkande på grund av pandemin. När den pågick som värst fick han stå utomhus med förstärkare och sjunga, åtminstone under sommarhalvåren.

– En del av dem vi möter säger att sångstunden är det bästa på hela veckan. Sådant är väldigt roligt att höra, säger Rune Larsson.

En annan som möter och tar sig tid med äldre personer är Berit Carlström i Örebro. Hon har bland annat haft en studiecirkel med namnet “Jag åldras därför lever jag” och nu senast håller hon i en kurs för den som vill skriva sina memoarer. Berit Carlström vill uppmuntra samhället att ta vara på äldres erfarenheter och kunskaper. Som det står i Bildas nominering av henne: “Hon är folkbildande i sitt sätt att dels sätta deltagaren i fokus och en förebild för det livslånga lärandet.”

– Det finns engagerade personer här på Bilda i Örebro som förstått att ta vara på det seniora livets erfarenheter och kunskaper, det är jag tacksam för. Vi har under flera år haft olika samtalscirklar och det är så berikande och intressant att få lyssna till andra människors liv och erfarenheter, säger Berit Carlström.

Hon menar att det finns allt för många som upplever sig diskriminerade på grund av sin ålder och även många fördomar om äldre. Det är något hon gärna vill slå hål på.

– Inte minst under pandemin har det märkts tydligt hur man klumpar ihop 70-plussare till en grå homogen massa. Men det är ju som att säga att alla mellan 10 och 40 år är lika varandra. Faktum är att ju äldre vi blir, desto mer ökar vår individualitet. Det är något att tänka på!

föreläsare

Berit menar att det finns många som är rädda för att bli äldre i dag. Därför vill hon bidra till en “åldersglädje” som hon kallar det. Bland annat genom att möta äldre och lyssna till deras kunskaper och erfarenheter, och att försöka skapa fler mötesplatser över generationsklyftorna.

– Jag skulle önska att kyrkan ännu mer blev en sådan plats där människor i olika åldrar verkligen får mötas. Det är verkligen värt att sträva efter – det blir en övning för oss inför hur det ska bli i himlen, säger hon med ett skratt.

En annan åldersgrupp som behöver stöd och uppmuntran är de unga. Och det är framför allt de som ligger på Mouner Jabbours hjärta. Han är scoutledare och musikledare i Norrköping och kallas i nomineringen för “en stor inspiration och en driven förebild för många unga”. Han kom till Sverige från Syrien för sex år sedan och älskar att få se ungdomar utvecklas i både goda relationer och musikutförande.

– Jag blir så stolt och glad över ungdomarna när jag ser att de klarar saker som jag försöker lära ut till dem, säger 31-årige Mouner Jabbour.

– Jag blev först chockad över att bli nominerad, men också stolt. I maj i år var vi några som åkte till Irak för att hjälpa ungdomar där, att lära dem om scouting och musik, och skapa bra relationer. Jag är så glad över att få göra något här i livet som förhoppningsvis gör skillnad.

scout

Du har mycket kontakt med unga i åldrarna 10 till 18 år. Vad brukar de säga till dig?

– Ja, jag har många samtal med dem och det märks att de kämpar för att få vara aktiva och nyttiga i samhället. De vill göra bra saker för sig själva, sina familjer och naturen. Jag blir glad när man märker att de vill göra bra saker. Och att de blir glada av att lära sig spela musik. Det är roligt att få hjälpa till.


---

Bildas folkbildningspris

  • Det nyinstiftade Folkbildningspriset delas ut av studieförbundet Bilda på DagenGalan och ska gå till en person som, med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.
  • De tre nominerade är Rune Larsson, Lomma, som utvecklat sångstunder på flera av kommunens äldreboenden, Berit Carlström, Örebro, som håller i flera olika samtalsgrupper för äldre och lär dem bland annat att skriva ner sina memoarer och Mouner Jabbour, Norrköping, scoutledare och musiklärare som undervisar ungdomar.
  • Årets folkbildare utses på DagenGalan den 20:e november.

---

Fler artiklar för dig