Kultur

Recension: Många frågor utelämnas när BV:s grundare porträtteras

Håkan Arenius har läst “Axel B. Svensson – missionsledare och redaktör med internationellt engagemang”

“Axel B. Svensson – missionsledare och redaktör med internationellt engagemang”

Titel: Axel B. Svensson – missionsledare och redaktör med internationellt engagemang

Författare: Erik J. Andersson

Förlag: BV förlag (174 sidor)

Genre: Avhandling/Biografi

Folkskolläraren Axel B. Svensson bestämde sig i unga år för att den evangelisk-lutherska läran i C. O. Rosenius tappning bäst tolkade den kristna tron. När därför Evangeliska fosterlandsstiftelsen uppfattades överge denna tro grundade en grupp 1911 missionssällskapet Bibeltrogna Vänner, BV, i dag Evangelisk Luthersk Mission, ELM.

Svensson ledde sedan BV i linje med sin övertygelse till sin död vid 88 års ålder 1967. Lika länge var han redaktör för BV:s missionstidning och redigerade parallellt sin egen publikation, Nya Väktaren. Mission bedrevs i Etiopien, Eritrea och Kenya. I dag har ELM vid pass 2 500 medlemmar och bokens författare var dess ledare 2010-2018.

Avhandlingen fokuserar med hjälp av brevväxling och publicerade texter på Svenssons internationella engagemang och ledarskap, inte minst i samband med Italiens ockupation av Etiopien 1936-41. Forskningsramen kan synas väl begränsad. Svenssons ledarskap och syn på mission och kyrka analyseras förvisso enligt konstens alla regler och det har naturligtvis sitt intresse. Men det är beklagligt att frågor om vad som händer med en organisation som i ett halvt sekel leds på detta sätt lämnas obesvarade, särskilt som intrycket är att Svenssons ledarskap snarare verkar ha begränsat än utvecklat BV.

Konsekvenserna av Svenssons betoning på att mission kommer före kyrka och att missionärens primära ansvar därför är att förkunna evangeliet vore också värda att utvecklas. Frågor om förkunnelse och omvändelse i relation till församlingsbildande och kyrka kunde ha mycket att säga också till församlingsgrundande rörelser här och nu.

Även om språket är tillgängligt har boken en ovanligt snårig disposition även för att vara en avhandling. Den är knappast att rekommendera till en lekman, men kan väl försvara en plats i en intresserad akademikers bokhylla.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig