Kultur

Recension: Författare som sticker ut hakan

Johanna Svensson har läst “Tio frågor som alla unga bör ställa (och besvara) om kristen tro”

"Tio frågor som alla unga bör ställa (och besvara) om kristen tro

Titel: Tio frågor som alla unga bör ställa (och besvara) om kristen tro

Författare: Rebecca McLaughlin

Förlag: Apologia (200 sidor)

Genre: Teologi för unga

Ibland upplever jag att vi tummar en del på detaljerna när vi pratar om Jesus. Av rädsla för att skrämma bort folk väljer vi ytterst noga vad vi berättar, och hur vi gör det. Inte minst när vi talar med ungdomar. Då gör vi vårt absolut bästa för att framställa Jesus i en så rosaskimrande dager som möjligt, så att de lockas till tro. Fråga-svar-böcker riktade till ungdomar kan därför ha en tendens att bli lite slätstrukna. Men så är inte fallet med Rebecca McLaughlins Tio frågor som alla unga bör ställa (och besvara) om kristen tro.

Är all kärlek bra kärlek? Har vetenskapen motbevisat kristen tro? Kan man tro att Bibeln är sann? Det är några av de tio frågor som McLaughlin tar upp i sin bok. Med en kombination av egna erfarenheter och vetenskaplig forskning gör hon sitt bästa för att besvara frågorna så grundligt som möjligt. En del av hennes åsikter och tolkningar delas garanterat inte av alla – inte heller av mig – men hon lämnar inga omotiverade svar.

McLaughlin använder sig också av många bilder och populärkulturella referenser för att på ett för ungdomar begripligt sätt förklara svåra teologiska dilemman. Och hon gör det mycket väl. Hon får alltid fram sina poänger, även om hon ibland trasslar in sig i onödigt långa resonemang. Men du gör bäst i att känna till dina Disneyprinsessor och din Harry Potter för att fullt ut kunna ta till dig hennes poänger.

Det är befriande att McLaughlin inte räds att sticka ut hakan i svåra frågor. Det skiljer ut hennes bok från andra på samma tema. Och hon gör det på ett sätt som går att ta till sig. En av bokens främsta styrkor ligger i de sammanfattningar som avslutar varje kapitel. Med hjälp av dem samlas hennes olika resonemang effektivt ihop till en lättöverskådlig lista, som underlättar den dag du vill återkomma till boken och snabbt påminnas om svaren på de tio frågorna.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig