Kultur

Recension: Sociala medier-bok går i sin egen fälla

Johanna Svensson har läst “Vem är det du följer?” av Sadie Robertson Tuff

Titel: “Vem är det du följer?”

Författare: Sadie Robertson Huff

Förlag: Livets ords förlag (187 sidor)

Genre: Livsstil

Vem är det du följer? Den frågan ställer sig Sadie Robertson Huff i boken med samma namn. I en värld där sociala medier är ständigt närvarande, med uppmaningar om att följa, prenumerera och gilla: vem följer du? Och framför allt, hur följer man Jesus i en sådan värld?

Genom att gå igenom sociala mediers olika funktioner och system visar Robertson hur de inte bara kan, utan faktiskt påverkar oss. Jakten på gilla-markeringar leder till press, viljan att visa upp en härlig tillvaro gör det svårt att vara sann mot sig själv, och följandet av folk ger dem stor makt att influera oss. Och det stannar inte vid att påverka vår vardag, det påverkar vår relation med Gud precis lika mycket.

Med utgångspunkt i Bibeln vill Robertson visa på en annan världsbild än den vi matas med via sociala medier. En värld där Gud inte bara gillar oss, utan älskar oss. En värld där Jesus kallar enkla människor utan filter att följa honom. En värld där det som syns inte är det som spelar roll.

Tyvärr upplever jag att Vem är det du följer? till viss del går i sin egen fälla. Robertson beskriver hur tillrättalagda instagramflöden med filtrerade bilder och välformulerade texter inte speglar verkligheten, och att vi därför heller inte ska spegla oss i dem. Problemet är bara att bokens många exempel och beskrivningar av olika situationer, med tillhörande uppmaningar, känns lika tillrättalagda som de där instagramflödena. Och när författaren själv uppmanar läsaren att inte lita till just sådana flöden, blir det svårt att fullt ut ta till sig innehållet.

Men samtidigt vill jag tillstå att det här är en viktig bok, som ställer en väldigt viktig fråga. Att sociala medier påverkar vårt sätt att leva tror jag vi kan vara överens om. Så vem ger vi makt att påverka oss? Vem följer vi?

"Vem är det du följer?" av Sadie Robertson Huff
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig