Kultur

Recension: Missionsskildring som väcker förundran

Bo Wettéus har läst “Utvald för att lämna allt” av Bertil Holgersson

"Utvald för att lämna allt" av Bertil Holgersson

Titel: Utvald för att lämna allt, ett vittnesbörd om överlåtelse och väckelse i vår tid

Författare: Bertil Holgersson

Förlag: Evangelie (273 sidor)

Genre: Biografi och missionsskildring

I 50 år har det svenska missionärsparet Birgitta och Bertil Holgersson arbetat i provinsen San Juan i Argentina, först som pionjärer och sedan som församlingsbyggare och ledare i en expansiv och växande församling, med många dotterförsamlingar och med ett stort inflytande i hela landet.

Men att vara pionjärmissionär är verkligen ingen dans på rosor och i boken berättar de, men Bertil har hållit i pennan, ärligt och öppet om deras livsresa, om tro och tvivel, frestelser och segrar, kamp och vila, osäkerhet om livsvägen och om Guds konkreta ledning i smått och stort.

I oktober 1971 kom de till Argentina och San Juan och började arbetet där. Speciellt intressant är skildringen av den första tiden då de mötte stort motstånd inte minst från ledare i Katolska kyrkan. Man spred ut rykten i samhället om att de evangeliskt troende var företrädare för en falsk lära och att de var kättare och mindre vetande.

Holgerssons gick inte i polemik mot belackarna, utan fortsatte sitt arbete med kärlek och uthållighet. Flera helandeunder som skedde gjorde så småningom att de fick folkets förtroende. När de lämnade 2009 fanns det en församling med drygt 8000 medlemmar, en 4-årig bibelskola, en radio- och TV-station, matbespisningar, läkarmottagningar och mission till andra länder.

Boken är en välskriven och spännande skildring av pionjärarbetets vånda och glädje, kamp och seger. Man dras med i och känner delaktighet i skeendet och förundras över vad Gud kan göra genom enkla människor som ställer sig till Hans förfogande.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig