Kultur

Recension: Klimatbok med intressant bibeltolkning

Fanny Willman har läst “Med alla levande varelser” av Fredrik Ivarsson och Annika Spalde

Titel: Med alla levande varelser: Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga

Författare: Fredrik Ivarsson och Annika Spalde

Förlag: Argument (295 sidor)

Genre: Teologi

Frälsning berör inte bara människans relation till Gud, utan hela skapelsen. Människan, som så ofta påstås inta rollen som skapelsens krona, kallas aldrig för något sådant i Bibeln. Att kristna inte skulle behöva beblanda sig med klimatfrågan, eftersom frågan är världslig, rimmar illa med Bibeln som inte gör någon sådan åtskillnad mellan andligt och världsligt, kultur och politik.

Detta är några av de värdefulla poänger Ivarsson och Spalde gör i sitt ekoteologiska manifest Med alla levande varelser: Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga. Det är just bibeltolkningen, som intar den första av bokens tre delar, som jag läser med särskilt stor behållning. Där skalar författarna bort kulturella, antropocentriska föreställningar i en exposé över skapelsetemat i Bibeln.

Ivarsson beskriver ekologin som en modern fråga som hjälper oss att läsa bibeltexterna på ett mer ursprungligt sätt. Resultatet blir en hållbar grund för goda teologier som kan möta de samtida heresier som förnekar eller negligerar klimathoten.

De två andra delarna av boken innehåller praktiska råd för att integrera ett skapelseteologiskt perspektiv i sitt levnadssätt, samt en tidegärd med böner med skapelsetema. Av den tredelade strukturen kan man ana ett viktigt budskap: Handling, bön och teologi hör ihop. Med finns också många exempel på kristna personer och rörelser som fungerar som historiska förebilder på hur lära och liv hänger ihop.

Min förhoppning är att boken kommer att användas för alla sina tilltänkta syften, såväl som bibelkommentar som tidegärd och andlig vägledning i både teori och praktik. Men jag blir lite förvirrad av formatet, det blir något spretigt och förmodligen hade boken gjort sig bättre som utpräglat exegetisk. Jag tror att handling och bön kan bli ett, även om vi hämtar inspiration från olika källor.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig