Kultur

Användbart när Wahl skriver om föräldraskap och tro

Veronica Widell har läst “Vända våra hjärtan till varandra” av Ingela Wahl

Titel: Vända våra hjärtan till varandra

Författare: Ingela Wahl i samarbete med Olof Brandt

Förlag: King’s Kids

Genre: Teologi och vägledning

Många kan nog känna igen sig i att det inte är vare sig enkelt eller självklart att dela och tala om tron med barnen och i familjen. Vända våra hjärtan till varandra tar sin utgångspunkt där och ger vägledning och teologisk grund för hur det kan göras.

Boken riktar sig framför allt till föräldrar, de som fått det huvudsakliga ansvaret för barnens andliga vandring, menar Wahl. Hon lyfter fram en förskjutning och rörelse som fler blir medvetna om, där församlingens uppgift mer handlar om att stödja föräldrar i det uppdraget.

Wahl läser Bibeln med föräldraskapsglasögonen på, och det blir tydligt för läsaren att Guds föräldraskap och vårt, finns som en grundton genom Bibeln. Kortare utläggningar av bibeltexterna varvas med citat från andra författare och återkommande finns en tankeruta med rubrikerna: Att fundera på och Att göra tillsammans.

En liten bok med mycket innehåll, användbar, lättläst, med kortare avsnitt, lämplig att läsa tillsammans och ta steg vidare. Att skriva om föräldraskap är svårt och ett ömtåligt ämne, möjligen ännu mera laddat när infallsvinkeln är tro.

Wahl har ett kortare avsnitt om att vara tillräckligt bra och att försonas med sina misslyckanden, ett evangelium som kunde gets mer utrymme. I ljuset av till exempel dokumentären Gud som haver, hade ett mått av problematiserande också varit på sin plats. Utan att ta bort frimodigheten ändå säga att vi behöver vara varsamma och kloka så att vi inte likt lärjungarna själva hindrar barnen att komma till Jesus.

"Vända våra hjärtan till varandra" av Ingela Wahl.
Fler artiklar för dig