Kultur

Insiktsfullt om att vara förberedd – om krisen kommer

Per-Johan Thörn Wistrand har läst “Prepperprästens beredskapsbok” av Jonas Ahlforn

Titel: Prepperprästens beredskapsbok

Författare: Jonas Ahlforn

Förlag: Libris bokförlag (120 sidor)

Genre: Samhälle/psykologi/teologi/

Den känns, trots det allvarliga temat, inte tung när jag läser den. Snarare inspirerande. “Prepperprästen” Jonas Ahlforns bok handlar om att förbereda sig inför en kris, innan den eventuellt kommer. Och det nästan oavsett om det gäller en attack eller ett längre strömavbrott. Det måste inte vara krig för att boken ska vara användbar, även om kriget i Ukraina reflexmässigt för tanken dit.

Texten, som går snabbt att läsa, innehåller många praktiska tips, ofta i kul och illustrativt utformade rutor. Men boken ger inte bara konkreta råd om hur du kan bygga upp ett hanterbart matlager eller vurmar för att ha ljus och vevradio hemma när strömmen går. De värdefullaste delarna tycker jag är de som handlar om krispsykologi på individ- och gruppnivå.

Helt uppenbart påverkas vi olika när något oförutsett händer. Det är viktigt att vara medveten om. Samtidigt, betonar Ahlforn, gör våra olika upplevelser att vi kan få en mer balanserad bild av en händelse om vi möter krisen tillsammans i stället för på egen hand. Olika personer bidrar med olika informationsbitar till helheten. Och när resurserna är små kan vi till exempel laga mat gemensamt i flerfamiljshuset för att spara vatten och känna gemenskap. Ensam är inte stark.

Författaren ger även teologiska perspektiv på vikten av att vara förberedd och beskriver till och med förberedelsen som en “kärlekshandling” med hänvisning till bibelordet om hur Josef i Egypten lät lagra grödor för att undvika hungersnöd.

Jag rekommenderar den här boken som en lättillgänglig inblick i hur man kan se på krisförberedelser. Särskilt för den som är ganska ny inför tankar om hur tillvaron kan bli “när allt inte är som vanligt”. För mig har boken förändrat prepping från vad jag uppfattat som en smått obskyr verksamhet till något fullt rimligt.


Fler artiklar för dig