Kultur

Sunnliden förenar sund teologi med andliga upplevelser

Bo Wettéus har läst “Det vi inte ser” av Håkan Sunnliden

Titel: Det vi inte ser. Om att bli och förbli en kristen

Författare: Håkan Sunnliden

Förlag: Semnos (237 sidor)

Genre: Teologi

Författaren Håkan Sunnliden är präst i Svenska kyrkan och en god lutheran, men han har också visat en självständig hållning sig i olika frågor, som HBTQIA – frågan och synen på andedop och tungotal. Han räknar sig själv som högkyrklig, men är öppen för andra strömningar. Han har i andra sammanhang lyft fram hem- eller husgruppens betydelse.

I boken beskriver han sin egen tro och vad det är som gjort att han blev kristen och fortfarande är det. Det är en stark betoning på Bibeln, dopet och den frälsningsvisshet som den döpte kan leva i. Undervisningen är starkt Jesuscentrerad och författaren avfärdar alla andra frälsningsvägar som återvändsgränder.

I kapitlet “Dopet i den helige Ande” berättar han om hur han påverkats av den karismatiska väckelsen. Han förstod hur viktigt det var att synliggöra dopet i den helige Ande och lyfta fram tungotalet som en av nådegåvorna. Han vill undvika att se andedopet som bara en teori utan som en erfarenhet grundad i en historisk händelse. Om man kallar denna erfarenhet för andedop eller andeuppfyllelse spelar mindre roll, enligt Sunnliden.

Alla goda lutheraner, speciellt inom högkyrkligheten, kanske inte skulle hålla med om dessa ord, men Sunnliden vill förena god och sund teologi med starka andliga erfarenheter. Även i beskrivningen av dopet kan man ana att det drar åt det baptistiska hållet, dvs dop av den som kommit till tro och vill börja sin väg som Jesu lärjunge, men det är inte klart uttryckt.

Att kalla boken “Sunnlidens lilla katekes” är kanske att ta i, men den ger mycket grundläggande undervisning om vad det är att vara och förbli en levande kristen och kan säkert hjälpa många på trons väg.

Fler artiklar för dig