Kultur

Löfven lyfte troendes roll i podd med ärkebiskopen

Stefan Löfven gästade podden “Prata till punkt med ärkebiskopen” och lyfte bland annat fram den gyllene regeln

Ärkebiskopen Antje Jackelén sätter punkt för sin podd med fem nya gäster. I senaste avsnittet av Prata till punkt med ärkebiskopen gästar före detta statsminister Stefan Löfven där han lyfter fram behovet av mer filosofi och teologi.

Antje Jackelén gästades av tidigare statsminister Stefan Löfven i det senaste poddavsnittet. Där berättar Löfven om sitt uppdrag i FN där han leder en högnivåpanel om framtidens globala samarbete med utgångspunkt i rapporten Our common agenda. Det mynnar ut i ett samtal om styrkan som finns att hämta i att människor är olika, vilket inte minst märks i det närmaste samarbete Löfven kommer ha.

– Jag ska leda panelen tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf, tidigare president i Liberia, som jag har stor respekt för. Hon är en mycket klok kvinna och har fått Nobels fredspris. Vi har förstås helt olika bakgrund och förutsättningar, men jag brukar alltid säga att olikhet är en tillgång, säger Löfven.

Löfven får frågan om vad religion spelar för roll i det han går in i.

– Den har en jättestor betydelse. Det är så många människor som bekänner sig till någon religion runt om i världen. Så det ska vi inte bara respektera utan också se till att ta till vara på den kunskap och engagemang som finns hos de med en religiös tro.

– En del av de problem vi har i världen och i Sverige måste vi förenkla, inte i meningen simpel, men ibland kommer den Gyllene regeln för lite fram. Den är, för mig, en bottenplatta som alla måste kunna förhålla sig till och leva utefter. Vad jag har lärt mig finns den regeln i alla de större religionerna.

Vi ska inte bara respektera utan också ta vara på den kunskap och engagemang som finns hos de med en religiös tro.

—  Stefan Löfven

Jackelén säger att i Sverige ser vi religionens roll som liten och att den kanske till och med håller på att försvinna. Men påminner om att det inte är så då 85 procent av världens befolkning bekänner sig till någon religion. Hon lyfter paradoxen att vi i Sverige å ena sidan underskattar religionens roll, å andra sidan överskattar dess betydelse hos andra där religion blir den enda förklaringsmodellen för exempelvis muslimsk extremism.

– Jag tror vi behöver vidga vår blick både geografiskt, men också filosofiskt och teologiskt. Det är alltid lättare att hantera sådant man förstår, säger Stefan Löfven.

När Antje Jackelén läser upp ett stycke ur Bergspredikan (Matt. 7: 16-21) kommenterar Löfven det med att det har många bottnar.

– Ord är något man kan slänga till med och förvränga sina avsikter med hjälp av, men att det ytterst är handlingen som räknas.

Jackelén tillägger att hon har texten som ledmarkör – att i stället för att bedöma om något är bra eller dåligt ställer hon sig frågan vad det bär för frukt.

---

Fakta: Prata till punkt med ärkebiskopen

  • Podd som startades redan i maj 2015, och som nu alltså avslutas med fem olika gäster.
  • I podden samtalar den avgående ärkebiskopen Antje Jackeléns med sina gäster om existentiella frågor, kristen tro och det goda samhället.
  • Några av gästerna har varit Sara Danius, Maciej Zaremba, Jan Eliasson och Cecilia Wikström.
  • Avsnittet med Stefan Löfven är drygt en timma långt och släpptes i fredags. Det finns där poddar finns.

---


Fler artiklar för dig