Kultur

Ekumenisk kör sätter upp gospelmusikalen Befriad

Musikalen av Lars Mörlid och Peter Sandwall sätts upp i Enköping och Uppsala

Gospelmusikalen Befriad dammas återigen av när ekumeniskt projekt sätter upp föreställningen.
– Det är tydligt, enkelt och evangelium i detta fantastiska material som är lika aktuellt i dag som när det skrevs, säger projektledare Malin Tillenius Frisk.

Mörlid och Sandwalls gospelmusikal Befriad får renässans under helgen när den sätts upp i Enakyrkan i Enköping och i Korskyrkan i Uppsala, under ledning av Malin Tillenius Frisk.

– Vi har gjort den tidigare för ungefär femton år sedan i Uppsala Baptistförsamling och har allt material för originaluppsättningen. Nu tyckte vi det var dags igen. Och med allt jobb som ligger bakom är det roligt att ha två konserter, berättar Malin Tillenius Frisk, som gör det tillsammans med sin man Michael Frisk.

Föreställningen är också byggd på ett ekumeniskt körprojekt, med deltagare från bland annat Korskyrkan, Lyckebo i Storvreta, Frälsningsarmén, Pingstkyrkan och Lötenkyrkan i Uppsala och flera kyrkor i Enköping. Ekumenik, poängterar Malin, är viktigt både internt i kyrkor och att visa utåt.

Ekumenik behövs för att påminna varandra om att vi är syskon

—  Malin Tillenius Frisk

– Jag tror att vi behöver göra saker tillsammans i kyrkorna och bjuda in till sådant som är lätt att komma och lyssna på. Ekumenik behövs för att påminna varandra om att vi är syskon. Även om vi har olika inriktningar och gudstjänstformer eller tillhör olika församlingar så hör vi ihop. Utåt kan vi med ekumenikens hjälp få folk att förstå att trots att vi är olika kyrkor så har vi samma tro, säger hon.

– Jag tror till exempel att unga människor inte tycker det är särskilt viktigt med samfund utan med gemenskap. Jag tycker det är oerhört befriande att kunna gå till olika kyrkor och inspireras. Vi är en världsomvälvande kyrka och det kan nog till exempel ge hopp till församlingar som håller på att tyna bort att tänka den tanken.

Ekumenik är också temat i musikalen, menar Malin.

– Musikalen går ut på möten. Och Jesus mötte människor då som han gör nu med oss alla. Det är tydligt, enkelt och evangelium i detta fantastiska material som är lika aktuellt i dag som när det skrevs. Något bättre budskap än det som presenteras i Befriad är svårt att hitta.

Kören består av ett trettiotal personer som har övat tillsammans vid sex tillfällen i Frälsningsarméns lokaler i Uppsala, med genrep i Korskyrkan. Kompet är på nio personer, inklusive en blåssektion. Malin säger att det inte har varit några problem att få till övningstillfällen, trots en lite spretig ensemble.

– Det krävs planering, förarbete och framförhållning. Jag tog kontakt med Frälsningsarmén i februari redan, vilka blev basen i projektet. Sen mejlade jag ut till olika kyrkor om detta för att få en bredd och de som nappade utgör nu kören.

Föreställningen är gratis – kollekt som samlas in efter musikalen går till Frälsningsarméns projekt Julgrytan.

Peter Sandwall och Lars Mörlid. Bilden tagen  i en studio i Huskvarna i samband med inspelning av deras julkonsert 2020.

---

Fakta: Befriad

  • Befriad är en gospelmusikal skriven av Lars Mörlid och Peter Sandwall och ursprungligen framförd av gospelkören Choralerna från Göteborg. Den hade premiär 1973.
  • Texten i musikalen är inspirerad av Johannesevangeliet.
  • Gospelkören Choralerna framförde musikalen mer än 500 gånger på turnéer i Sverige, Västeuropa och USA. På engelska fick musikalen namnet Living Water.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig