Kultur

”Vi måste lära oss konsten att gräla på ett respektfullt sätt”

Tre religioner representerade när författarna Magnus Malm, Johannes Anyuru och Anita Goldman möttes på Pilgrims höstmöte

I helgen samlades 500 deltagare till tidskriften Pilgrims höstmöte i centrala Linköping. Det som tidigare varit ett arrangemang för unga vuxna, har inte längre någon åldersgräns utan välkomnar alla som vill ta del av föredrag och kultur kring några av vår tids stora ödesfrågor.

LINKÖPING. Under valven i domkyrkan i Linköping har människor bett och sjungit sedan 1100-talet. Nu fylls kyrkorummet av deltagarna vid Pilgrims höstmöte. De rör sig fritt mellan de olika bönestationerna: söker förbön längs sidorna, står i kö i altargången för att bli smorda med olja, böjer knä framme i koret – allt till tonerna av “Herre hör vår bön, svara oss när vi ropar”. Lite senare samma kväll ska folkmusikern Sara Parkman fylla katedralen med sina kraftfulla kärleksvisor och få publiken att tappa andan.

Gudstjänsterna och de sjungna tidebönerna utgör ramen för Pilgrims höstmöte, men mötet rymmer också föredrag och samtal. För andra gången i rad arrangeras det i Equmeniakyrkan och Domkyrkan i stället för på slottet Bjärka-Säby, och i år bryter man ny mark genom att bjuda in den första muslimska talaren.

Författaren Johannes Anyuru är ödmjuk inför inbjudan och håller sitt föredrag sittandes. Han delar med sig av den visdom som han har mött i islam, och av de praktiker som bär honom i vardagen och som hjälper honom att försonas med sig själv. Han understryker att många kristna säkert känner igen sig i det han talar om: fastan, att vara uppmärksam på sina tankar och att veta med vilken avsikt man gör saker och ting.

Årets upplaga av Pilgrims höstmöte ägde delvis rum i Linköpings domkyrka.

Pilgrims höstmöte är uppdelat i tre tematiska spår, och årets mest välbesökta har namnet “Saliga de som håller fred”. Där har muslimen Johannas Anyuru, judinnan Anita Goldman och kristna Magnus Malm var sitt föredrag. Anita Goldman talar om profeten Jonah och Magnus Malm om att fred inte bara handlar om inre frid, utan i allra högsta grad manar oss att vara fredsskapare även i det politiska. De tre talarna möts sedan i ett gemensamt panelsamtal där samtalsledaren Joel Halldorf undrar över de spänningar som ändå finns mellan de tre monoteistiska världsreligionerna. Anita Goldman väjer först för frågan.

– Den känns alldeles för brännhet för att jag ska våga tala om den.

Senare funderar hon:

– Kanske behöver vi inte älska varandra? Vi kanske bara ska låta alla göra sin grej? I vår tid finns det en väldig rädsla för skillnader.

Anita Goldman, Johannes Anyuru och Magnus Malm är alla författare men företräder tre olika religioner. De möttes för föredrag och samtal på Pilgrims höstmöte.

Magnus Malm håller med, men påpekar att utmaningen handlar om att stå stadigt i sin egen tradition, samtidigt som man kan erkänna det som vi har gemensamt.

– Utgångspunkten är att vi tror på samma Gud, för om det finns en enda Gud kan vi inte tro på olika gudar. Däremot tror jag inte på relativism. Vi kommer ur olika traditioner och har olika kartor för terrängen fram till Gud. Jag kan säga: “Jag tror att din karta visar fel” och så kan vi käfta om det. Vi måste lära oss konsten att gräla på ett respektfullt sätt och att ta både varandra och sanningen på allvar.

Det blir dock inga gräl under höstmötet. Stämningen är öppen och utforskande. Årets möte har rekordmånga deltagare, och verkar locka både de som är förankrade i en församling, och de som aldrig tidigare varit i ett kyrkligt sammanhang. En ung kvinna i kafékön säger rakt ut: “Jag är en sökare!”, någon annan berättar att hon följt med sin kristna pojkvän, och aldrig tidigare firat gudstjänst.

För Johanna Lorin, 28 år från Gävle börjar höstmötet bli en tradition. Hon är här för fjärde året och är glad över att höstmötet vågar ta i högaktuella och svåra ämnen som försoning och klimat.

Johanna Lorin.

– Att komma till höstmötet är ett sätt för mig att kalibrera om min livskompass och min själ, påminnas om vad som är viktigt och värdefullt, och om vilken väg i livet som jag vill gå.

Hon nämner särskilt Magnus Malms inledningsanförande i domkyrkan under höstmötets första kväll.

– Föredraget fick mig att ställa nya frågor till mig själv: Hur mycket är jag beredd att offra för det som är sant? Hur ska jag stå upp för det jag tror på?

Inga Jonasson, 66 år från Ölmstad är en av dem som gläds åt att höstmötet i år har slopat åldersgränsen.

– Jag trodde först att det var på grund av att det var brist på ungdomar som ville komma, men det är ju massor av unga här. Det är jätteroligt att se!

Även Inga Jonasson uppskattade Magnus Malms inledningsföredrag.

Inga Jonasson.

– Jag tycker om att han pekade ut SD och visade på det ofattbara i att vi så lätt överger våra värderingar. Det är bra att vi vågar tala klarspråk om det i kyrkan. Vi får aldrig relativisera människovärdet.

Joel Stade, 42 år från Stockholm, är på höstmötet för tredje året och har tagit del av det spåret som handlar om klimatkrisen.

– Höstmötet är en oas i vardagen för mig, en unik plats där gudstjänsten vävs samman med samtalet om livet och samhället.

Joel Stade.

– I år var det särskilt fint att lyssna till David Jonstad som flyttat ut på landet för att leva mer i samklang med jorden, och som pratade om hur de kristna praktikerna kan vara en del av svaret på hur vi kan leva mer skapelsevänligt. Det handlar till exempel om att stanna upp och förundras över omgivningen och möten med människor, som ett alternativ till den stress och materiella konsumtion som leder till en destruktiv utveckling för planeten.

Daniel R. Ardabili-Farshi, 26 år, från Uppsala, uppskattar det ekumeniska i höstmötet – att det finns plats för såväl tidebön som högmässa och lovsångsgudstjänst. I år har han lyssnat till spåret som handlar om barn, även om han själv inte är förälder.

– Det var ett lite udda teologiskt spår, och verkade därför spännande.

Daniel R. Ardabili-Farshi.

– Framför allt tyckte jag om det John Sjögren sa kring att barn responderar på sin omgivning på ett naturligt sätt, medan vi vuxna har en tendens att övertänka, och leva i huvudet. Han talade om att vi kan lära oss barnets dygder – tillit och förundran till exempel, och att vi kan utgå från vår intuitiva förståelse att Gud är god.

Även Sofia Svensson, 38 år från Äspered, var med på spåret som handlade om barnaskap. Hon nämner också musiken som något som sticker ut på höstmötet.

– Att lyssna till konserten med Sara Parkman var himmelskt! Det var extra starkt att se henne i domkyrkan där vi kan höra ekot av alla dem som har bett och sjungit långt före oss.

Sofia Svensson.

---

Fakta: Pilgrims höstmöte

  • Pågår 28-30 oktober i Linköping.
  • Arrangerats varje år sedan 2005 av tidskriften Pilgrim och Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby i samverkan med studieförbundet Bilda. Sedan förra året även i samarbete med Domkyrkan och Equmeniakyrkan i Linköping.
  • Några av talarna är Magnus Malm, retreatledare och författare, KG Hammar, ärkebiskop emeritus, Liselotte J Andersson, pastor och författare.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig