Kultur

Omöjligt att inte fängslas av Lucados bild av Jesus

Johanna Svensson har läst “Jesus – Den Gud som känner dig vid namn” av Max Lucado

Titel: Jesus – Den Gud som känner dig vid namn

Författare: Max Lucado

Förlag: Semnos förlag (216 sidor)

Genre: Tro och vägledning

Att Jesus som historisk person existerat råder det inga tvivel om. Därför ägnar vi oss ofta åt att försöka förklara och förstå Jesu gudom, och vad den innebär för oss. Så till den grad att vi ibland glömmer bort att han faktiskt var en människa, som vandrat på vår jord. Därför är det just det som Mac Lucado tar fasta på i sin nya bok, Jesus – Den Gud som känner dig vid namn. Lucado inleder sin bok med att beskriva hur Gud älskar oss och väntar på oss, likt föräldrar väntar på sitt barn. Problemet är att många av oss inte vet om det, vi känner inte den Gud vi tror på. Lösningen finns dock nära till hands. I Jesus finner vi Gud personifierad. Genom att se på Jesus som människa – begrunda hans liv och reflektera över hans vägar – lär vi känna den Gud som älskar oss över allt annat. Den Gud som känner oss vid namn.

Utifrån sex rubriker presenteras 20 kortare texter, där Lucado delar med sig av såväl nya som tidigare publicerade tankar om Jesus. Gemensamt är att de vill presentera Jesus, till exempel som Immanuel, vän, lärare, mirakelgörare, Guds lamm, och låta oss förstå hans olika sidor. Texterna har flera strukturella likheter och för att innehållet inte ska gå förlorat i den snart bekanta strukturen läses texterna med fördel inte i sträck. Jesus – Den Gud som känner dig vid namn är inte en uttalad andaktsbok, men den skulle mycket väl kunna användas till det. Den skulle också fungera ypperligt som underlag för samtal i en hemgrupp. Då kommer studiefrågorna i slutet av boken väl till pass.

Max Lucado är en erfaren författare, vars böcker sålts i miljontals och översatts till flera språk. När jag läser Jesus – den Gud som känner dig vid namn är det lätt att förstå varför. Med ett lättsamt och rikt språk målar han upp scen efter scen från Jesu liv, och det är omöjligt att inte fängslas. Inte en enda gång behöver jag stanna upp och fundera över vad han försöker säga, utan allt fokus kan läggas på det uttalade målet: att se på Jesus.


Fler artiklar för dig