Kultur

Bildrikt och skriftnära om frälsningen

Lapo Lappin har läst “En kort introduktion till frälsning” av Dominik Terstriep SJ

Titel: En kort introduktion till frälsning.

Författare: Dominik Terstriep SJ.

Förlag: Veritas (176 sidor).

Genre: Teologi.

Trots att frälsningen ligger mitt i det kristna budskapets hjärta har kyrkan aldrig formulerat en explicit och bindande frälsningslära, alltså en utarbetad teori om hur och varför Jesus frälste världen.

Det kan vid första anblick tyckas paradoxalt: kristendomens kärna verkar vara just frälsning – eller kanske rättare sagt Frälsaren – men trots det har man aldrig fastställt frälsningens mekanismer. Olika tider och tänkare har formulerat egna svar på varför Jesus blev människa och korsfästes för vår skull, tävlande frälsningsläror som ofta befunnit sig i het strid med varandra.

I boken En kort introduktion till frälsning (Veritas, 2023) ger jesuitpatern Dominik Terstriep ett tvärsnitt över hur kyrkan har resonerat kring frälsning. I stället för att ge sig ut på jakt efter den ”rätta” teorin om frälsning presenterar han de olika tankegångarna som ”bilder” eller ”metaforer”: olika bilder betonar olika aspekter av frälsningen. Tillsammans kan dessa metaforer bilda en enhet, som bevarar frälsningsmysteriets komplexitet och djup.

Terstriep fördjupar sig i sex olika bilder från skriften och kyrkans tradition. Kristus som ställföreträdare för mänskligheten inför Gud, Kristus som offer och Guds lamm, som segrare över djävulen och det onda, som befriare från synd och död, som läkare av kroppen och själen samt som lärare av gudomliga sanningar. Alla bilder har sitt ursprung i skriften och den tidiga kyrkan men får mer eller mindre genklang i olika traditioner. Ställföreträdaren hör traditionellt hemma i den katolska teologin, medan lutheraner gärna lägger tonvikten på Kristus som segrare.

Ibland ses försök att schematisera teologi på det här sättet som något som urvattnar och förenklar mysteriet. I stället är syftet tvärtom. Systematisk teologi är ett försök att göra mysterierna mer tillgängliga och förståeliga samt att sammanfatta tvåtusen år av teologisk reflektion kring dessa frågor. Med sitt bildrika och skriftnära tillvägagångssätt lyckas Terstriep ge en kortfattad och lättillgänglig överblick över frälsningslärans huvudspår.

Fler artiklar för dig