Kultur

Bok om Moseböckerna som riktar ljuset mot Kristus

Bo Branders bok Jesus och Toran fungerar som en “utmärkt kompanjon till den allmänna kristna bibelläsaren” enligt Dagens recensent

Hur mycket står det egentligen om Jesus i de fem Moseböckerna? Det får man en gedigen inblick i genom teologen Bo Branders nya bok Jesus och Toran som kan användas av alla bibelläsare, menar David Nyström.

Titel: Jesus och Toran: Kristen läser Moseböckerna

Författare: Bo Brander

Förlag: Artos Norma (216 sidor)

Genre: Teologi

En av evangeliernas mest fascinerande berättelser finner vi i Lukasevangeliets tjugofjärde kapitel. På dagen för Jesu uppståndelse befinner sig ett par av hans lärjungar på vandring till byn Emmaus. Jesus slår följe med dem på vägen, utan att de känner igenom honom. Utifrån “Mose och alla profeterna” börjar han då att förklara för dem vad som står om honom i dessa skrifter, och till slut inser de vem han är – deras uppståndne frälsare.

Den här berättelsen fungerar som ett avstamp för Bo Branders nya bok Jesus och Toran: Kristen läser Moseböckerna. Liknande det Jesus gör för sina lärjungar vill Brander visa hur de judiska skrifterna kan läsas utifrån det ljus som Jesus och hans uppståndelse skänker. De specifika skrifterna i detta fall är de fem Moseböckerna, den del av den hebreiska bibeln som brukar kallas Toran.

Språket är rikt och lättillgängligt, men avslöjar tidvis även djupa bakomliggande kunskaper och gedigen teologisk reflektion.

Med pedagogisk hand guidar Brander läsaren genom Moseböckerna, från början till slut. Han har vanan inne, för boken är ett resultat av många års undervisning i ämnet i olika fora. Brander är präst och disputerad teolog, och detta ger avtryck i texten. Språket är rikt och lättillgängligt, men avslöjar tidvis även djupa bakomliggande kunskaper och gedigen teologisk reflektion. Det är inte en bibelkommentar i strikt bemärkelse – därtill är den för översiktlig och eklektisk. Snarast förs tankarna till en sorts bokrecensionsuppgift jag ofta fick i gymnasiet som kallades text och tanke. Den bestod i att dela upp ett papper i två lodräta kolumner. I den vänstra skrevs citat ur den aktuella boken, och i den högra de tankar eller reaktioner som texten gav upphov till. Brander ger inga citat från bibeltexten, men lotsar läsaren genom alla fem Moseböckerna med pregnanta sammanfattningar, som varvas just med tankar och reflektioner som texten väcker. Resultatet blir en ojämn men ordnad och spännande resa genom den kristna bibelns äldsta och mest grundläggande delar.

Den distinkt kristna blicken, som aviseras redan i titeln, är det som utgör bokens viktigaste bidrag. Brander har en förmåga att fånga det i texten som har specifik relevans för kristna läsare. Ibland rör det sig om klassiska kristna läsningar av olika motiv som går att spåra redan i Nya testamentet. Till dessa hör till exempel den kristna nytolkningen av påskfirandet i ljuset av Jesu försonande död, eller kristologiska tolkningar av gudsnärvaron under ökenvandringen. Men Brander bjuder även på insikter som den genomsnittliga kristna läsaren kanske inte känner till. Han tar hjälp av såväl rabbinska tolkningstraditioner som dess motsvarigheter på den kristna sidan, kyrkofädernas skrifter. Här, liksom i enstaka djupdykningar i betydelsen av olika hebreiska begrepp, skiner hans bildning igenom och ger nycklar till fördjupade läsningar av texten.

Jesus och Toran är ingen akademisk bok. Den som vill inleda ett systematiskt djupstudium av Moseböckerna gör fortsatt bäst i att först konsultera någon gedigen bibelkommentar. Men som kompanjon till den allmänna kristna bibelläsaren är den utmärkt. Läs den tillsammans med bibeltexten. Du kanske inte kommer hålla med om allt, men rätt använd kan den hjälpa till att rikta ljuset mot Kristus och allt “som står om honom överallt i skrifterna " (Luk 24:27).

Jesus och Toran, bok av Bo Brander.


Fler artiklar för dig