Kultur

Är det hela världen att barn hänger på Tiktok i stället för att läsa?

Delade meningar bland kristna författarna Carolina Klintefelt, Hanna Christenson och Martin Hellström om konsekvenserna av att barn läser allt mindre. ”Den konstnärliga verkshöjden dränks i den stora floden av kommersiell underhållning.”

Fler artiklar för dig