Kultur

Utmanande budskap som hade behövt bättre form

Bo Wettéus har läst “Tillsammans i Guds farstu” av Samuel Olofsson

Titel: Tillsammans i Guds farstu

Författare: Samuel Olofsson

Förlag: Narin (208 sidor)

Genre: Undervisning

Det finns en del böcker där man vid läsningen på ett markant sätt känner författarens hjärta slå lite extra för det ämne som behandlats. Olofssons bok är just en sådan bok; han brinner för den kristna församlingen. Författaren kommer från en släkt av pastorer och har själv varit pastor, men är i dag hjälparbetare i Laos.

Författaren har mycket att förmedla och frågan blir: Vad vill han egentligen säga? Han liknar församlingsarbete med tillvaron i en farstu, där man förbereder sig för att komma in i själva huset, men som läsare undrar man om boken handlar om livet i farstun eller i själva huset. Det finns också ett himmelskt perspektiv på frågan, där farstun skulle vara församlingen i världen och själva huset himlen, men tyngdpunkten ligger på hur ett äkta församlingsliv kan se ut på jorden.

Olofsson behandlar ett brett antal problem och möjligheter, som hör ihop med kristet församlingsarbete. Han ställer flera viktiga och rannsakande frågor om hur en församling föds, hur vi pratar med Gud och varför en del kyrkliga samlingar ”skapar klåda i själen”. Olofsson försöker ge svar både utifrån sina egna personliga upplevelser och utifrån Nya testamentets undervisning.

Särskilt kritisk är han till människor som utnyttjar församlingen för sin egen skull och utövar makt, som förslavar och förtrycker andra. Vissa människor kallar han ”teoristerna”, som enligt honom bara pratar och teoretiserar utan att agera och dessa har han inget till övers för.

Boken är utmanande och ibland provocerande, men man skulle önska en något bättre disposition av materialet. Innehållet i kapitelrubriken motsvaras ofta inte av det författaren förmedlar i kapitlen och därför kan boken kännas disparat. Man kanske också hade kunnat koncentrera texten och undvikit upprepningar av samma undervisning på flera ställen.

Olofssons bok tar upp ett angeläget ämne i en tid då många församlingar krisar, minskar och avvecklas och kan säkert inspirera till att engagera sig för den kristna församlingen igen.

Fler artiklar för dig